Наказ про заборону збору коштів

                   УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

                                                    НАКАЗ

 «18» листопада  2018 р.               м.Ужгород                                    №253

 Про заборону збору коштів

у закладах освіти

         Відповідно  до  ст. 53,140,146  Конституції України, законів України «Про освіту» 05.09.2017 № 2145 –VІІІ,  «Про запобігання корупції»14.10.2014 №1700-VІІ, «Про благодійну діяльність та благодійні організації» 05.07.2012 р.№ 5073-VІ, Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я,соціального захисту, культури, науки , спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування   затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 04.08.2000 №1222, листа Міністерства освіти і науки України «Щодо благодійних внесків » 05.09.2013 р.№1/9-608, розпорядження міського  голови 16.06.2016 р.№228, у зв’язку зі зверненнями батьків стосовно порушень нормативно – правових актів, які регламентують діяльність закладів освіти, забезпечення прозорості надходження і використання благодійних та спонсорських коштів та уникнення неконтрольованих зборів коштів у закладах освіти міста, з метою недопущення порушення вимог чинного законодавства України працівниками закладів освіти.

 НАКАЗУЮ:

  1. Заборонити збір готівкових коштів з батьків (або осіб, що їх замінюють), учнів (вихованців) закладів загальної середньої та дошкільної освіти міста на розвиток та утримання таких закладів, подарунки.
  2. Прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб у закладах освіти міста здійснювати виключно на добровільних основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 р. № 1222 ( із змінами) « Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти , охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському.
  3. Надання додаткових платних освітніх послуг у закладах освіти міста здійснювати лише за згодою (заявою) батьків дитини або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками та закладом освіти відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України 27.08.2010 №796. 
  1. Керівникам закладів освіти:

         4.1.Оприлюднити наказ на сайтах та інформаційних стендах закладів освіти міста.                          

                                                                                                                          До 15.11.2018 р.

         4.2. Обговорити на нарадах та ознайомити педагогічних працівників закладів з наказом під розпис.

                                                                                                                      До 20.11.2018 р.

          4.3.Забезпечити виконання даного наказу всіма працівниками закладу освіти.

                                                                                                                   Постійно                                                     

         4.4.Розробити та затвердити рішенням ради закладу або на загальних зборах закладу (конференції)  Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв спонсорської допомоги від юридичних та фізичних осіб закладу у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 р. №1222 (із змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних ) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту,культури,науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування».

                                                                                                             До 28.12.2018 р.

       4.5.Забезпечити розміщення на сайтах закладів та постійне оновлення інформації, визначених частинами 2 і 3 ст.30 Закону України «Про освіту » у порядку, встановленому частиною 4 статті 30 Закону України «Про освіту».

                                                                                                                     Постійно

        4.6.Здійснювати контроль за належним виконанням працівниками закладів освіти своїх функціональних обов’язків відповідно до посадових інструкцій, даного наказу та вживати заходів належного реагування при виявлених порушеннях.

                                                                                                                          Постійно

  1. Відповідальність за дотримання наказу покласти на керівників закладів освіти міста.
  2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 Начальник управління                                            М.ПУКІВСЬКА