З чого складається готовність дитини 6 років до навчання в школі

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

Незабаром у вашому житті відбудеться важлива подія: свого маленького сина чи доньку ви приведете до першого класу. Про період життя дітей 6 років написано вже достатньо цікавих і розумних книжок. Ми відібрали запитання, які найчастіше ставлять батьки шестирічних дітей готуючи їх до школи. Сподіваємось, відповіді фахівців з педагогіки, психології, медицини допоможуть вам виховати свою доньку або сина впевненими у собі, щасливими, добрими, закоханими у життя.

Практично загальновизнано, що готовність до шкільного навчання – багатокомпонентне утворення, що потребує комплексних психологічних досліджень. У структурі готовності найчастіше прийнято виділяти наступні компоненти:

1)        морфологічна готовність (стан здоров’я (фізіологічна зрілість)), рівень фізичного розвитку (рівень сформованості дрібної моторики), біологічний вік;

2)       психологічна готовність (інтелектуальна, емоційно-вольова, мотиваційна);

3)       соціальна готовність (соціальна компетентність, комунікативні навички).

       Морфологічна готовність визначається рівнем розвитку основних функціональних систем організму дитини, станом її здоров’я і біологічним віком. Отже, шановні батьки, які найсуттєвіші фізичні особливості дітей шести років. Пам’ятаймо, що успіх у навчанні, успішна адаптація до школи багато в чому залежить від фізичного розвитку та стану здоров’я дитини. період  від 6 до 12 років називається середнім (або другим) дитинством.  Особливо виділяється у другому дитинстві період 6-7 років. У цей час відбуваються глибокі зміни: фізичні, психічні, соціальні. Тому вік 6-7 років ще називають кризовим періодом. Змін зазнають усі органи і системи організму. Іде процес активного дозрівання. Зріст і вага є важливими показниками гармонійного фізичного розвитку дитини. Ви можете самостійно розрахувати, яким має бути, у середньому,  зріст вашої дитини.

                                                                                                    100+6(n-4),       де n – вік дитини у роках

         Для орієнтовної оцінки маси тіла дитини можна використовувати такі обчислення:

          Дитина зі зростом 125 см має масу тіла 25 кг. Отже, на кожні 5 см понад «середні» 125 см, до 25 кг додайте 3 кг.

       Більш точне уявлення про ступінь біологічного дозрівання організму дають показники зміни пропорцій тіла в період так званих росткових стрибків. Так у дошкільному віці (5 – 6 років) діти переживають напівзростовий стрибок, що є суттєвим показником зрілості організму. Щоб дізнатися, чи пройшла дитина цей важливий етап, використовують філіппінський тест. Попросіть дитину дістати правою рукою ліве вухо, провівши руку над головою. Успішність виконання дитиною цього завдання показує ступінь сформованості її кістяка, нервової системи, здатність головного мозку сприймати і переробляти інформацію. Фізіологами і гігієністами встановлено, що коли дитина починає відвідувати школу до того, як у неї пройшов напівзростовий стрибок, це негативно позначається на її здоров’ї, особливо на психічному, і рідко приносить успіхи у навчанні.

        «Кісткова зрілість»

       Окостеніння кістяка проходить через певні послідовні стадії. Це більш точний спосіб визначення біологічного дозрівання. Зазвичай перевіряють ступінь окостеніння кістяка лівої руки дитини таким чином: їй пропонують покласти руку на стіл долонею вниз і по черзі піднімати пальці над столом, не відриваючи кисті від поверхні. Після цього. Виконати наступне завдання: повторити за дорослим двома руками вправи «Перемога» і «Ріжки».

        «Перемога» — стиснути в кулак усі пальці, крім вказівного і середнього.

      «Ріжки» — стиснути в кулак усі пальці, крім вказівного і мізинця. Запропонуйте дитині виконати ці вправи до 5 разів по черзі. Якщо стадії окостеніння проходять нормально, дитина впорається з цим завданням досить легко. У випадках утруднення визначення кісткового віку необхідно звернутися за допомогою до фахівців. Зробити рентгенограму кисті і зап’ястка лівої руки, одержати необхідну консультацію.

        «Зубна зрілість»

      Молочні. А потім постійні зуби з’являються у людини у певному порядку. Якщо підрахувати кількість зубів, що прорізалися (або змінилися), і спів ставити цю величину зі стандартами, можна оцінити так звану зубну зрілість.  Зубну зрілість є сенс визначати у 2 роки (чи з’явилися всі молочні зуби) і у 6 років (коли відбувається зміна молочних зубів на постійні). Достатньою для початку систематичного навчання у школі, вважається зміна чотирьох молочних зубів. Зрілість кори головного мозку (функціонування тім’яно-потиличних відділів).

        Тест «Руки»      (за М.Безруких, С.Єфімовою)

    Сядьте за столик навпроти дитини. Попросіть її простягнути вам одну руку. Закрийте від неї своєю рукою долоню і пальці простягнутої руки. Іншою рукою доторкніться до пальців цієї руки дитини. Попросіть її показати на іншій руці той палець, що ви торкаєте. Вікові нормативи: трирічна дитина правильно визначає великий палець; п’ятирічна дитина розрізняє великий палець і мізинець; шестирічна дитина вільно розрізняє великий палець, мізинець і вказівний.

         Психологічна готовність складається з кількох видів готовності: інтелектуальної ( пізнавальної), емоційно-вольової, мотиваційної.

    У зміст інтелектуальної готовності включають не лише словниковий запас, світогляд, спеціальні вміння, а й рівень розвитку пізнавальних процесів; їх орієнтовність на зону найближчого розвитку дитини, наочно-образне мислення; уміння виділяти навчальну задачу, перетворювати її в самостійну мету діяльності. Особистісна готовність дитини припускає певний рівень розвитку її емоційної сфери. До початку шкільного навчання в дитини повинна бути висока емоційне стійкість, на тлі якої можливий розвиток і перебіг навчальної діяльності. 

      Мотиваційна готовність сформована, якщо в дитини є бажання ходити до школи, посісти нову соціальну роль – роль школяра, сформоване ставлення до вчителя як до дорослого, що володіє особливими соціальними функціями, є бажання займатися з учителем, розвинуті необхідні форми спілкування з однолітками (уміння встановлювати різноправні стосунки), домінують мотиви навчання, є прагнення до здобуття знань, інтерес до навчальних занять.

       Готовою до шкільного навчання є дитина, яку школа приваблює не зовнішньою стороною (атрибути шкільного життя – портфель, підручники, зошити), а можливість одержувати нові знання. Майбутньому школяреві необхідно довільно керувати своєю поведінкою, пізнавальною діяльністю, що стає можливим за сформованої ієрархічної системи мотивів.

     Соціально-психологічна готовність дитини до школи розглядається як готовність дитини до взаємодії з оточенням і пов’язана з появою під час переходу до школи нових стосунків між “дитячим суспільством” і дорослим, зі зміною соціально-психологічного статусу дитини (у школі дитина стикається з новою системою критеріїв, які визначають дитячі взаємостосунки, змінюється становище дитини у колективі: у дитячому садку були старшими, у школі – молодшими). “Соціально компетентна дитина добре орієнтується в новій ситуації; здатна вибрати адекватну альтернативу поведінки; знає міру своїх можливостей; уміє попросити про допомогу і надати її; поважає бажання інших людей, може залучитися до спільної діяльності з однолітками та дорослими. Вона не заважатиме своєю поведінкою іншим, уміє стримуватися і заявити про свої потреби у прийнятій формі. Соціально компетентна дитина здатна уникнути небажаного спілкування. Вона відчуває своє місце в товаристві інших людей; керує своєю поведінкою і способами спілкування”.